Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Nam > Kqxs Quảng Ngãi >

Nằm Mơ Gãy Răng Tiểu Tây Dương, Bộ trưởng Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin: tuân thủ xây dựng một số cơ sở kỹ thuật số một cách chậm chạp trướ

Nằm Mơ Gãy Răng Tiểu Tây Dương, Bộ trưởng Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin: tuân thủ xây dựng một số cơ sở kỹ thuật số một cách chậm chạp trướ

Nguồn: tài chính liên quan đến báo cáo

Ban giám đốc khoa học và: Đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng xây dựng cấu trúc kỹ thuật số, gìn giữ công nghệ công nghiệp và công nghệ thông tin, bộ trưởng bộ phận quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế quốc tế tại Trung Quốc, đầu tiên, chúng ta nên thúc đẩy việc xây dựng một cơ sở nội bộ kỹ thuật số, thích hợp, thúc đẩy xây dựng và sử dụng, phát triển to àn bộ mạng lưới phân tích 5kg và giga thứ hai, tập trung vào việc tăng cường các viễn cảnh ứng dụng tương ứng. Được hướng dẫn bởi sự biến đổi kỹ thuật số của nền công nghiệp, xây dựng một hệ thống đa cấp công nghiệp trên trên mạng,Kqxs Quảng Ngãi phát triển một loạt các giải pháp chuyên nghiệp và viễn cảnh dựa trên các dữ liệu lớn, và phát triển một loạt các ứng dụng công nghiệp nhằm mục theo các kịch bản phân chia. Thứ ba là thúc đẩy việc hòa nhập và chia sẻ thông tin mở rộng, đẩy nhanh xây dựng các hệ thống cơ bản và quy định như xác nhận quyền dữ liệu, vận chuyển giao dịch, giao dịch vượt biên giới và an ninh, khám phá các dạng khác nhau của các giao dịch dữ liệu, và khuyến khích các công ty Internet, những công ty viễn thông, công ty công nghiệp và cách mở dữ liệu theo trật tự. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng trao đổi dữ liệu và trồng trọt một số nhà cung cấp dịch vụ giao dịch dữ liệu. Thứ tư, tăng cường sự hợp tác thực tế quốc tế. Hỗ trợ các công ty trong nước đến các thị trường quốc tế, hỗ trợ các công ty đa quốc gia và các tổ chức nghiên cứu khoa học để xây dựng các trung tâm nghiên cứu dữ liệu nghiên cứu và giáo dục và giáo dục ở Trung Quốc. (ký giả tiếng Đức)