Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Nam > Xổ số Xổ Số Miền Nam >

Mơ Thấy Đám Cưới Đánh Số May Trịnh Châu lập ra tám tổ chức bất động sản để tổ chức một cuộc họp và phát triển bốn phương pháp giải cứu.

Mơ Thấy Đám Cưới Đánh Số May Trịnh Châu lập ra tám tổ chức bất động sản để tổ chức một cuộc họp và phát triển bốn phương pháp giải cứu.

Một bản nháp của báo cáo về việc tự nguyện rút lui các công ty bất động sản hàng đầu tại Zhengzhou được phát hành bởi các bộ phận có thẩm quyền liên quan trên Internet là các bộ phận có thẩm quyền đã tổ chức các bộ phận quản lý bất động sản tại đó để tổ chức một cuộc họp để báo cáo tình nguyện rút lui các công ty bất động sản hàng đầu. The morning Buổi s áng của-- 97.2, Zhou Tịnh Vân, đó là bài học của một công ty thực địa tham gia rằng để đảm bảo cung cấp các tòa nhà và mạng sống của người dân, chính phủ Thành phố Trịnh Châu đã tổ chức một cuộc họp cho tám công ty bất động sản hàng đầu (Jia, Xinyuan, Shimazo, Kanggqiano, GreenlandMơ Thấy Đám Cưới Đánh Số May, ZhenganghangMơ Thấy Đám Cưới Đánh Số May, rondoning, Hanhain) để trình báo cáo về dự án ở Trịnh. Nội dung của báo cáo được kết hợp với tài liệu phát triển của bất động sản trong kinh thành phố Văn phòng Quản lý Gia đình trong nội các báo cáo về chế độ chọn lựa của 8 các dự án cơ bản chủ chốt. The arrangements are: first, shed Reformance, thống nhất vay and breaen... received by government platform company and lead by the government in the later stage; 2 12299; thu thập và liên doanh vượt qua các ràng buộc, và chính phủ tổ chức kết nối với các công ty công ty và các tổ chức tài chính để giải quyết vấn đề về dòng chảy kinh doanh; Ba đề nghị giải quyết hỗn loạn và cải tổ lại hỗn loạn...rồi đến thăm, phá sản và cải tổ tổ chức bởi chính phủ, và đảm bảo cung cấp tòa nhà. 4 12299; mô hình nhà thuê chuẩn bị bù đắp- bán hàng đã cạn, quỹ xây dựng khó khăn, và chính phủ cung cấp cho CCB những khoản vay xây dựng đặc biệt. Những nội gián trong các công ty bất động s ản cũng nói rằng dự án thoát tự nguyện của công ty cổ động sản là một thuật ngữ chung cho bốn phương, không phải cho công ty thoát khỏi dự án này. (để tìm thêm manh mối, xin hãy liên lạc với tác giả Xu Yuifi: [email protected] Độ khẩn cấp cao: Oh, Đầu tiên, Đầu tiên, đầu tiên, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu, đầu