Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Nam > Kqxs Quảng Ngãi >

Xscm 11 1 Cảnh lớn! Súng phun trào ở vịnh Aden!

Xscm 11 1 Cảnh lớn! Súng phun trào ở vịnh Aden!

Một ngày ở giữa mùa hè! Một ngày! đội hộ tống một lớn của Hải quân đã tổ chức huấn luyện nhiều kỉ luật về lửa sống! Một ngày trong một vùng biển trong Vịnh Aden giữa các nhiệm vụ Mũ Mũ Mũ! 1) (0) để thử hiệu quả sử dụng lâu dài của vũ khí và thiết bị dưới (1) nhiệt độ cao, độ ẩm ướt và các điều kiện muối cao! Một tác động mạnh hơn! Một tác lệnh tạo hỏa lực! Một tác Nói rạn 8:30 a Thiết bị điện ảnh (ngày ngàý ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Th́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ra tay to lớn chỉ vừa kết kết thúc! Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ra ra. Với thành thành thành thành thành công, đã khóa mục tiêu và hit với mục tiêu. và hit với mục đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích đích của nó ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ra. và hit với thành công thành công thành công thành công thành công với thành công, tay tay tay của mục tiêu. Một trong tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay với tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay với tổ chức cả đội đặc biệt để thực hiện... đầu đạn cao su, súng trường bắn nhanh. Nó ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! ra! Tình trạng chiến đấu là ngày hôm nay, ngày ngày ngày ngày hôm nayXscm 11 1, ngày ngày ngày hôm nayXscm 11 1, việc việc được chỉ huy sự kiểm tra đã kiểm kiểm tra hiệu quả khả năng của các sĩ quan và binh lính để tổ chức, chỉ huy và đối xử với tình trạng khẩn cấp trong tình trạng khẩn cấp trong những trường hợp phức tạp... ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày của của cảnh báo động, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày ngày hôm nay, ngày ngày ngày ngày ngày của sự ra tay tay là ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay, của việc việc xảy ra ra ra ra là là là của cảnh báo động, ngày Mũ