Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Nam > Dự đoán Kqxs Bình Thuận >

Công viên kim loại Zhang (Thị trấn Jinfen: thăm dò các hướng dẫn của tòa nhà đảng% woIdfors; xây dựng chung làng mạc Mô hình mới của thịnh vượng chung.

Công viên kim loại Zhang (Thị trấn Jinfen: thăm dò các hướng dẫn của tòa nhà đảng% woIdfors; xây dựng chung làng mạc Mô hình mới của thịnh vượng chung.

Một cách để bảo vệ một chiến dịch hội sợ cả hai, thay đổi và nâng cấp, là một vấn đề mới. The general Party branch of Jiato village in Zhangjiang metallic Park (Thị trấn Jinfen) đã chọn công ty điều trị nhiệt cho Yussef làm phi công để khám phá một mô hình mới của nhà máy xây dựng Đảng dẫn đầu xây dựng chung các làng mạc và doanh nghiệp để đạt được sự phồn vinh. The general Party branch of

Bảo to làng vừa mới tạo nên và thực hiện dự án cung cấp năng lượng và cung cấp năng lượng điện quang nhằm giải quyết các vấn đề phát triển công nghiệp do hệ thống hạn chế năng lượng gây ra. Trong giai đoạn đầu của dự án, đã có tám cuộc họp đặc biệt được tổ chức cho trò trí tuệ, và các thành viên của nhóm 36 và tài năng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan, bao gồm Cố vấn cũ, và Zhang Shiliang, phụ tá của Hội nghị Nhân dân cộng đồng, được mời thực hiện một nghiên cứu s âu sắc về dự án. Mọi loại thông tin được đăng trên cột mở của các vụ làng kịp thời, nhờ đó có sự hỗ trợ mạnh mẽ của các khối lượng đông và đông đúc lực xây dựng các đảng dân chủ. Nó giảm nhận những người giải thích nhiệm và nhận ra nhiệm động bản năng chiến đấu! 0 {{i {i {i}Zhangjiangangg Yuheng... đang được phân công ty điều tra nhiệt độ gần ngôi làng Jiato. It actively Nhân viên của vị trình địa điểa nó Hiện tại, lượng điện tiêu thụ hàng tháng của công ty là gần 4000000000kwow, giá điện hàng tháng thì cao hơn giá 30000000000000007 yuan. Tất cả điện sản xuất bởi dự án nhà máy điện quang sẽ được bán cho công ty điều trị nhiệt Yussef, để giải quyết vấn đề sụp đổ do công ty chịu năng lượng cao. The interior force of Party Construction Innovation

0! Zhangjiangman Yuheng heat treatment company và the general Party branch of Jiato village built a pair, contracted a love farm, increased capital investment and transformion, and built a love practice base. Hiện tại, đại nhánh đảng của làng Tử Cao đã sử dụng trang trại tình yêu để thực hiện các hoạt động chủ đề tiệc tùng, các hoạt động huấn luyện mùa đông của Đảng, bố mẹ-con và thu hoạch các hoạt động trong suốt thời gian mười năm. Các thành viên Đảng đã dẫn đầu giúp đỡ các gia đình 35 gặp khó khăn, cung cấp nhiều cơ hội làm việc cho dân làng, và quyên góp các vật liệu tổng hợp cho đến 50000000 yuan trong thời gian chống dịch. The general part of Jiang village will tiếp tục phát triển một mô hình xây dựng mới dẫn đến xây dựng chung và phát triển thịnh vượng chung của các doanh nghiệp trong làng, tăng cường trao đổi và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong làng và phát triển một nền kinh tế xã hội. The Yangzi Evening News/ Ziiuba, phóng viên tin tức Hoàng Du Thanh Su Yun... (1)