Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Nam > Xổ số Xổ Số Miền Nam >

Công khai của Tô Châu quản lý thành phố

Công khai của Tô Châu quản lý thành phố

Để mở rộng nền dân chủ của tỷ lệ tuyển chọn và bổ nhiệm, nghe rộng rãi ý kiến của tất cả các lĩnh vực xã hội và tăng uy tín của công chúng, dựa theo quy định về việc tuyển chọn và bổ nhiệm các cán bộ chính phủ và các bộ tư lệnh liên quan, ủy ban thành phố Suzhou của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghiên cứu và quyết định công khai các đồng chí sau này trước khi nhậm chức. Ngày quảng cáo: May 16 tới May 20, 2022. Trong khoảng thời gian quảng cáo của

Nếu bạn cần phản ánh mục tiêu quảng cáo, hãy liên lạc với Tổ chức Bộ phận Cơ quan Thành phố Tô Châu. Tel: 0512-12380, địa chỉ: Bộ phận giám sát Cadre của Tổ chức ở Ủy ban đảng cộng sản Tô Châu, No. 98, Sanxiang Road, Tô Châu (bưu điện: 21-04). chúng phản ánh tình huống và vấn đề phải là thực tế, khách quan và công bằng. Tổ chức của ủy ban đảng thành phố sẽ giữ bí mật mật nghiêm ngặt đối với phóng viên và tình hình, kiểm tra và kiểm tra cẩn thận các vấn đề phản ánh, tìm ra sự thật, và cung cấp lại cho các đơn vị hay cá nhân phản ánh tình hình và vấn đề theo cách thích hợp. Nếu cuộc điều tra là đúng và ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm, khả năng bổ nhiệm của ứng viên đã được yêu cầu sẽ bị hủy bỏ. Một: Lưu Wenwei, nam, quốc tịch Han, sinh ra trong tháng Bảy 19669, thành viên đại học, CPC Suzhou Municicipal Commission May 15, 2022 {1 {{.0) danh sách các đối tượng quảng cáo trước khi nhậm chức

{tên sát nhân danh) (1) 1

Lưu Wenwei, hiện đang là phó giám đốc văn phòng văn phòng của Tô Châu Cộng đồng văn phòng xây dựng văn phòng cộng đồng văn hóa văn phòng thành phố Suzhou The Li Wenhui, man, Han, born in Tháng Tám 1968, là một thành viên đại học của đảng Cộng s ản Trung Quốc. Hiện tại ông ta là phó giám đốc Văn phòng Ngoại giao của Tô Châu Cộng đồng Chính phủ cộng đồng nhân dân thành phố, và là thành viên của Đảng. Ông ta được đề nghị làm thủ trưởng thành phố Tô Châu. Ông ta là thành viên đại học của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện ông ta là Ủy viên đảng của Dax Town, Thành phố Zhangjiangball và là một nhà nghiên cứu cấp độ 4. Ông ta được đề nghị được đề cử làm ứng cử chức thị trưởng thành phố cấp cao của quận (District). Nó là tháng hội nam, Han, sinh ra ở mừng 1973, thành viên đã tốt nghiệp nghiệp, và thành viên của hoạt động động đội chính Trung Quốc. Bây giờ anh ta là thành viên của hoàng động chỉ tộng quốc, và diện viên giỏa Tổng quốc gia. Hồ Lan, nữ giới, người Hán, sinh ra trong tháng Mười Một, là một sinh viên tốt nghiệp của trường Đảng và là một thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại cô ấy là phó giám đốc và thành viên của nhóm Đảng (cấp bộ phận) của sở nội vụ Tô Châu, phó giám đốc (đồng thời) của Hội đồng phúc và hội đồng tỉnh thành phố CPC, và phó chủ tịch (đồng thời) của Hội đồng đô thị liên hiệp hội. Ảnh hiện là giám đốc và là thư ký của ủy ban Điều hành pháp to àn diện của công viên công nghiệp Tô Châu công nghiệp. Ảnh được đề nghị làm phụ tá của Hội đồng làm việc của Hội đồng Công viên Phát triển Quốc gia. Ảnh là thành viên của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh hiện đang là thành viên của Ủy ban Dự án Quận Tô Châu, thành viên của Hội đồng làm việc của đảng đảng Dân chủ, thành viên Hội đồng của đảng đảng đảng, và Bộ trưởng Hội đồng Chính trị và Hội đồng Hợp pháp của Tô Châu Á. Ảnh tính làm Phó Bộ trưởng Hội đồng Thành phố Quốc gia. Cô ta là thành viên của Đảng Cộng sản ở thị trấn Pingwan, huyện Võ Dương, và được đề nghị trở thành thành thành thành viên ủy ban đứng vững của thành phố nằm vùng hạt. Description